STRESZCZENIA

PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO SESJI USTNEJ

Wykaz prac w sesji prac oryginalnych – ustnych:

SESJA USTNA 1 – CUKRZYCA U MAŁYCH I DUŻYCH
Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły sesji

SESJA USTNA 2 – DIABETES PROTEUSZ, CZYLI (NIE)WSZYSTKIE TWARZE CUKRZYCY
Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły sesji

SESJA USTNA 3 – DOBRZE ROZPOZNAWAĆ I DOBRZE LECZYĆ – JAK TO ŁATWO POWIEDZIEĆ
Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły sesji

WSKAZÓWKI DO PRZYGOTOWANIA WYSTĄPIENIA USTNEGO

Sesje ustne prac oryginalnych odbędą się w piątek 28 maja 2021 r.
w godzinach: 10:15 – 11:30
Kolejność wystąpienia prosimy sprawdzić w programie sesji.
Czas wystąpienia podczas sesji ustnych prac oryginalnych wynosi 7 minut dla Prelegenta
Prosimy o dostarczanie prezentacji edytowalnej w programie Power Point lub nieedytowalnej jako plik z rozszerzeniem *.pdf z zachowaniem proporcji ekranu 16:9 w rozdzielczości 1920:1080
Dopuszczalne nośniki: pamięci USB, nośniki optyczne, karty pamięci
Filmy jedynie w formatach avi, mp4, h264
Uwaga! Należy unikać formatów quicktime, rmvb i innych niestandardowych
Nie ma możliwości uruchamiania prezentacji z własnego sprzętu oraz wyświetlania prezentacji innych niż podano wyżej
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie czasu prezentacji.
W przypadku pytań prosimy o przesłanie zapytania mailowego na adres kknap@grupabachleda.pl

PRACE ZAKWALIFIKOWANE DO SESJI PLAKATOWEJ

Sesje plakatowe odbędą się w dwóch panelach:

PIĄTEK, 28.05.2021 r. 08:00 – 09:00
SOBOTA, 29.05.2021 r. 08:00 – 09:00

Prosimy o dostarczenie plakatu przygotowanego zgodnie z szablonem do 13.05.2021 r.
Na adres e-mail: kknap@grupabachleda.pl
Kliknij tutaj, aby pobrać szablon

Wymagania od osób prezentujących plakaty, z którymi zostanie nawiązane połączenie on-line poprzez aplikację Zoom:
– urządzenia, z którego będzie prowadzona rozmowa, podłączone do stałego łącza internetowego
(nie Internet mobilny, czyli LTE) – zalecane połączenie kablem LAN
– zestaw słuchawek z mikrofonem w przeciwnym razie będzie słaba jakość dźwięku i może wystąpić pogłos
– zalecamy używanie zewnętrznej kamery internetowe (kamery wbudowane w laptopa mają zazwyczaj bardzo niską jakość obrazu)
– należy zająć pozycję przed komputerem tak, aby znajdować się w centrum obrazu z kamery i być zwróconym twarzą do źródła światła (okna, lampy)
jeśli okno znajduje się za plecami, konieczne jest jego szczelne zasłonięcie
– zalecamy zainstalowanie aplikacji Zoom lub aktualizację do najnowszej wersji (możliwe jest jednak połączenie przez przeglądarkę internetową)
– prosimy o połączenie na 30 minut przed wydarzeniem
– autor będzie udostępniał swój pulpit w czasie prezentacji plakatu – autor zarządza slajdami
– nad sesją czuwają moderatorzy

WYKAZ PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO SESJI PLAKATOWYCH:

PIĄTEK, 28.05.2021 r. 08:00 – 09:00
Sesje będą odbywały się jako webinarium równolegle.

SESJA PLAKATOWA 1 – Małe cząsteczki, wielkie możliwości
Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły sesji

SESJA PLAKATOWA 2 – Demoniczna cukrzyca pandemiczna
Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły sesji

SESJA PLAKATOWA 3 – Cukrzyca od niani do pani
Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły sesji

SESJA PLAKATOWA 4 – Cukrzyca „chorobą nerwową”
Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły sesji

SESJA PLAKATOWA MŁODYCH NAUKOWCÓW 1 – Cukrzyca typu 1 – jest co rozkminiać
Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły sesji

SOBOTA, 29.05.2021 r. 08:00 – 09:00
Sesje będą odbywały się jako webinarium równolegle.

SESJA PLAKATOWA 5 – Cukrzyca typu 1 po maturze
Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły sesji

SESJA PLAKATOWA 6 – STOP stopie cukrzycowej!
Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły sesji

SESJA PLAKATOWA 7 – W zdrowym ciele zdrowy duch czy na odwrót?
Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły sesji

SESJA PLAKATOWA 8 – Wieloproblematyczność cukrzycy
Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły sesji

SESJA PLAKATOWA MŁODYCH NAUKOWCÓW 2 – Bo liczy się styl
Kliknij tutaj, aby pobrać szczegóły sesji