Rozliczenie podatkowe 2021. Jaki PIT wybrać?

Początek każdego roku to konieczność wypełnienia i złożenia w Urzędzie Skarbowym rozliczenia podatkowego. Można to zrobić w sposób tradycyjny i zanieść PIT osobiście lub wybrać e-PIT online i wypełnić go oraz złożyć elektronicznie. Jednak przede wszystkim trzeba wybrać odpowiedni formularz PIT, aby było możliwe prawidłowe rozliczenie z fiskusem. Niewłaściwy formularz może oznaczać poważne problemy i konieczność składania wyjaśnień lub korekty zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym, co jest czasochłonne i przysparza wiele stresu. Jaki PIT wybrać: PIT 37, PIT 36, PIT 28, PIT 39, a może PIT 38?

Czym jest PIT?

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych, a także nazwa druków, które służą do rozliczania tego podatku. To, który formularz należy wypełnić zależy od rodzaju i źródła dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Wybór właściwej deklaracji do rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym to konieczność, aby rozliczenie było prawidłowe.

Jaki formularz wybrać?

PIT 37 – to formularz, który należy wypełnić, jeśli w ubiegłym roku podatkowym wszystkie dochody pochodziły ze źródła, w którym inny płatnik wyliczała i opłacał zaliczkę na podatek dochodowy. W praktyce są więc to wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie i umowę o dzieło, które nie posiadały dochodów rozliczanych bez pośrednictwa płatnika (pracodawcy lub zleceniodawcy). PIT 37 umożliwia rozliczenie samodzielne i wspólne z małżonkiem.

 

PIT 36 – skierowany jest przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Na druku PIT 36 powinny rozliczać się również osoby, prowadzące działalność nierejestrowaną, uzyskały dochód z tytułu najmu lub dzierżawy bądź osiągały dochód za granicą, a płatnik nie miał obowiązku rozliczać zaliczki na podatek. W ten sposób można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

 

PIT 36L – przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali podatek liniowy, powinny wybrać formularz PIT 36L. Obowiązuje ich stały podatek w wysokości 19%, ale nie mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Nie ma również możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 

PIT 28 – osoby, prowadzące działalność i rozliczające się w formie ryczałtu oraz te, które uzyskały dochód z najmu, który podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu, wybiorą PIT 28. Warto pamiętać, że termin złożenia tego formularza mija 28 lutego!

 

PIT 38 – służy do rozliczenia dochodów kapitałowych, a więc np. ze sprzedaży papierów wartościowych, czy udziału w spółkach. Jeśli oprócz tego, otrzymywało się dochody z tytułu pracy u pracodawcy lub zleceniodawcy, to dodatkowo trzeba będzie złożyć PIT 37.

 

PIT 39 – należy wypełnić, jeśli uzyskało się dochód ze sprzedaży nieruchomości, a od jej nabycia lub otrzymania (np. na drodze spadkowej) nie minęło 5 lat. Obowiązuje 19-procentowa stawka podatku.

 

Warto pamiętać, że zeznanie podatkowe (z niewielkimi wyjątkami) należy złożyć do końca kwietnia lub jeśli 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, to w kolejnym dniu roboczym.